Mejls - Orten - Tinghøj 

Gymnastik- & Ungdomsforening

Historien bag Vores Fitness


Vores Fitness har modtaget donationer fra


DIF og DGI`s Foreningspulje for 200.000 kr.

LAG Fanø-Varde for 165.000 kr.

SE Vækstfonden for 100.000 kr.

Udviklingsrådet for 5000 kr.

Skads Herreds Sparekasse for 3000 kr.


 
Da den Lokale Brugs og det lokale posthus i Tinghøj lukkede i foråret 2018, forsvandt et uformelt samlingspunkt i vores nærområde. Samtidig skabte det muligheden for at skabe et nyt samlingspunkt med motion og fællesskab i centrum. 

Den Gamle Brugsforening undersøgte igennem flere borgermøder, idegrupper og på tværs af lokalområdets foreninger, hvordan lokalerne i Brugsen kunne anvendes til flest muliges fordel. Man fandt sammen frem til, at et fitness ville kunne skabe et samlingspunkt omkring motion og kunne være et godt supplement til det nuværende motionstilbud i Mejls, Orten og Tinghøj.

Der blev nedsat et fitnessudvalg og ideerne om et ”Vores Fitness” i MOT begyndte at tage form. I samarbejde med DGI Bevæg dig for livet - fitness, er der blevet udvekslet erfaringer og ideer til hvordan Vores Fitness vil kunne blive til virkelighed.

Vores Fitness skal modsat et traditionelt fitnesscenter være et sted, hvor man som bruger skal kunne komme og føle sig som en del af et fællesskab. Der skal være plads til både at træne men også at kunne få en kop kaffe med udsigt over krydset i Tinghøj. Stedet vil tage udgangspunkt i de 4 nedenstående punkter, som vil være fundamentet for projektet i Vores Fitness.
 
Med Vores Fitness ønsker vi at:
 1. Styrke fællesskabet og rumme alle, unge som gamle, enlige og familier
  1. Vi vil skabe en anden fitnesskultur, hvor der er plads til alle, og du er en del af et fællesskab.
  2. Vi vil motivere hinanden til motion i trygge rammer i ”Vores Fitness”.
  3. Vi vil hilse på hinanden, og der skal være plads til hyggeligt samvær over en kop kaffe.
  4. Vi vil forebygge ensomhed, styrke sammenholdet og få et godt grin sammen.
 2. Skabe kvalitet i træningen
  1. Vi vil imødekomme brugernes behov og derfor tilbyde veluddannede instruktører i en bred aldersgruppe. Instruktørerne skal være nogen brugerne kan spejle sig i.
  2. Vi vil tilbyde kvalitetsmaskiner til alle vores brugere.
 3. Bidrage til et godt og stærkt nærmiljø
  1. Vi vil være med til at fastholde borgere i MOT og bidrage til fortsat vækst i området.
 4. Øge sundhed og trivsel
  1. Vi vil bidrage til at kunne forebygge livstilssygdomme
  2. Vi vil bidrage til genoptræning,
  3. Vi vil bidrage til at opnå overskud og energi til at leve et godt liv.
Vores Fitness skal være et supplement til de aktiviteter MOT G&U allerede udbyder, og det skal være et sted, hvor man kan træne fitness i tryggerammer og i et fællesskab som et nærområde kan give.

Netop nu er har vi haft besøg af leverandører af maskiner og er i gang med at søge fonde til støtte af projektet. Projektet er planlagt således, at Vores fitness åbner dørene i starten af 2020. 

Har du lyst til at være en del af fitnessudvalget, kunne du tænke dig at blive instruktør eller kender du en sponsor der vil støtte Vores Fitness så kontakt Nathasia på formand.motgu@gmail.com

MOT G&U 19.05.2019
Bliv frivillig
Vi har brug for dit engagement
Bliv frivillig

Støtte


Vores Fitness har modtaget 165000 kr. i støtte til etablering af centeret fra LAG-midlerne. Læs mere omkring den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her: http://https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-developmen

Partner & sponsorer


Kalender
Besøg vores side
MOT G&U | Stilbjergvej 30 | 6800 Varde | Tlf.: 4416 8250 (Formand Dennis) | CVR: 34664307