Mejls - Orten - Tinghøj 

Gymnastik- & Ungdomsforening

Et fælles ansvar for succes...

 • Vores frivillige er rygraden i foreningen
 • Vær med til at skabe den fortsatte udvikling i vores MOT G&U
 • Vores børn har brug for din motivation og indsats
Bliv frivillig
Sportsgrene
Bliv frivillig
Vi har brug for dit engagement
Bliv frivillig

Nyheder & Aktiviteter

Fitness genåbner d. 17/5


Åbningstiderne for uge 20

Mandag 17/5: kl. 16-20

Tirsdag 18/5:   kl. 6-11 samt kl. 17-21
Onsdag 19/5: kl. 16-20
Torsdag 20/5: kl. 6-11 samt kl. 17-21
Fredag 22.05: kl. 16-18
Lørdag 23/5: kl. 9-11
Søndag 24/5: Lukket
Åbningstiderne kan varierer fra uge til uge.

Generalforsamling i MOT G&U

 

Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og Ungdomsforening 

mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00 i online-version.  Link tilsendes efter tilmelding. 

Hvis omstændighederne tillader det, konverterer vi online-versionen til fysisk fremmøde (altså helt alm. generalforsamling) kl. 19.00 i MOT-Multi.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning af foreningens formand
 4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge
 5. Beretning og regnskaber ved kassereren
 6. Indkomne forslag - se nedenfor.
 7. Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er: 
 8. Nathasia G. Jensen
 9. Nina Eriksen (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af revisor og dennes suppleant
 11. Evt. 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes. 

 

Bestyrelsen foreslår flg. ændring til vedtægterne: 

§4, stk. 5:

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Denne beslutning kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

 

Formand Nathasia Jensen kan kontaktes på tlf. 2621 9827 eller mail: formand.motgu@gmail.com

 

Tilmelding senest d. 13. april til Dorthe Pallesen. Tilmelding gerne på mail, da vi via denne tilsender link til brug for deltagelse i generalforsamlingen. 

Kontakt Dorthe Pallesen: sms/mail: 2553 1432 - dorthepallesen@hotmail.com
Corona retningslinjer
MOT G&U følger DGI, DBU og myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Læs mere her:
https://www.dgi.dk/.../seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi
https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MOT G&U
14-04-2021

Gymnastik i MOT G&U


Så er tiderne på plads og der er igen der åbnet for tilmelding til gymnastik 2020 / 2021 i MOT G&U.
Vi glæder os til at se jer.
P.s. I fohold til smittetopsporing skal alle gymnaster være tilmeldt holdet inden opstart

Tilmelding

Partner


Kalender
Besøg vores side
MOT G&U | Stilbjergvej 30 | 6800 Varde | Tlf.: 5128 9661 | CVR: 34664307